Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Zakład Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminny Miejskiej Kłodzko Sp. z o.o. w Kłodzku

http://www.zamg.klodzko.pl
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://www.zamg.klodzko.pl
ostatnie 20 informacji

Kategoria menu:


Spis informacji publicznych
TWIERDZA KŁODZKO, REMONT MURÓW KURTYNY BASTIONÓW LUDMIŁA-WACŁAW (I poł. XVII w.)
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Tomasz Pełyński
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Artur Śliwiński
Autor ostatniej poprawki:   Artur Śliwiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Artur Śliwiński
Data wytworzenia informacji:  10.06.2022
Data wprowadzenia do BIP:  10.06.2022 13:42
Data weryfikacji:   10.06.2022 13:42
Data ostatniej zmiany:   10.06.2022 13:45 Rejestr zmian

TWIERDZA KŁODZKO, REMONT MURÓW KURTYNY BASTIONÓW LUDMIŁA-WACŁAW (I poł. XVII w.)

TWIERDZA KŁODZO, REMONT MURÓW KURTYNY BASTIONÓW LUDMIŁA-WACŁAW (I poł. XVII w.)
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Tomasz Pełyński
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Artur Śliwiński
Autor ostatniej poprawki:   Artur Śliwiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Artur Śliwiński
Data wytworzenia informacji:  26.04.2022
Data wprowadzenia do BIP:  28.04.2022 13:36
Data weryfikacji:   20.04.2022 22:00
Data ostatniej zmiany:   26.04.2022 20:03 Rejestr zmian

TWIERDZA KŁODZO, REMONT MURÓW KURTYNY BASTIONÓW LUDMIŁA-WACŁAW (I poł. XVII w.)

Twierdza Główna w Kłodzku, Remont Murowanych Skarp Drogi Krytej i Enwelopy oraz Skarp Fosy Zewnętrznej , Skarpa Północna Drogi Krytej
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Artur Śliwiński
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Artur Śliwiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Artur Śliwiński
Data wytworzenia informacji:  01.10.2021
Data wprowadzenia do BIP:  02.03.2022 15:24
Data weryfikacji:   01.10.2021 08:47
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. t. j. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.)  dalej zwana ustawą P.z.p., na roboty budowlane pn. "Twierdza Główna w Kłodzku, Remont Murowanych Skarp Drogi Krytej i Enwelopy oraz Skarp Fosy Zewnętrznej, Skarpa Północna Drogi Krytej"
Nabór na stanowisko Dyrektor ds. Technicznych
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Artur Śliwiński
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Artur Śliwiński
Autor ostatniej poprawki:   Artur Śliwiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Artur Śliwiński
Data wytworzenia informacji:  09.07.2021
Data wprowadzenia do BIP:  09.07.2021 12:17
Data weryfikacji:   01.10.2021 07:32
Data ostatniej zmiany:   01.10.2021 07:32 Rejestr zmian
Nabór na stanowisko Specjalisty ds. Technicznych
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Katarzyna Szczepańska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Artur Śliwiński
Autor ostatniej poprawki:   Artur Śliwiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Artur Śliwiński
Data wytworzenia informacji:  22.02.2018
Data wprowadzenia do BIP:  22.02.2018 13:22
Data weryfikacji:   09.07.2021 12:23
Data ostatniej zmiany:   09.07.2021 12:23 Rejestr zmian
Przedmiot działalności gospodarczej Spółki i jej kompetencje
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Artur Śliwiński
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Artur Śliwiński
Autor ostatniej poprawki:   Artur Śliwiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Artur Śliwiński
Data wytworzenia informacji:  26.10.2015
Data wprowadzenia do BIP:  26.10.2015 11:27
Data weryfikacji:   22.01.2021 11:21
Data ostatniej zmiany:   04.03.2022 14:01 Rejestr zmian
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty 5 548 000 euro
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Marta Gredys
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Artur Śliwiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Artur Śliwiński
Data wytworzenia informacji:  04.07.2019
Data wprowadzenia do BIP:  02.03.2022 15:24
Data weryfikacji:   04.07.2019 10:52
Zakład Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Kłodzko Sp z o.o., ul. Grunwaldzka 29 w Kłodzku, ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. "Budowa parkingu w fosie dzieła koronowego (wjazd od ulicy Nowy Świat)"
Plan postępowań o udziale zamówień w roku 2019
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Marta Gredys
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Artur Śliwiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Artur Śliwiński
Data wytworzenia informacji:  07.06.2019
Data wprowadzenia do BIP:  02.03.2022 15:24
Data weryfikacji:   07.06.2019 08:16
Plan postępowań o udziale zamówień w roku 2018
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Artur Śliwiński
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Artur Śliwiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Artur Śliwiński
Data wytworzenia informacji:  22.01.2018
Data wprowadzenia do BIP:  02.03.2022 15:24
Data weryfikacji:   22.01.2018 15:59
Oświadczenia majątkowe
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Artur Śliwiński
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Artur Śliwiński
Autor ostatniej poprawki:   Artur Śliwiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Artur Śliwiński
Data wytworzenia informacji:  26.10.2015
Data wprowadzenia do BIP:  26.10.2015 13:41
Data weryfikacji:   18.11.2015 08:12
Data ostatniej zmiany:   04.03.2022 11:40 Rejestr zmian
Struktura własnościowa podmiotu
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Artur Śliwiński
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Artur Śliwiński
Autor ostatniej poprawki:   Artur Śliwiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Artur Śliwiński
Data wytworzenia informacji:  26.10.2015
Data wprowadzenia do BIP:  26.10.2015 11:31
Data weryfikacji:   03.11.2015 14:28
Data ostatniej zmiany:   04.03.2022 13:16 Rejestr zmian
Status prawny
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Artur Śliwiński
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Artur Śliwiński
Autor ostatniej poprawki:   Artur Śliwiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Artur Śliwiński
Data wytworzenia informacji:  26.10.2015
Data wprowadzenia do BIP:  26.10.2015 11:22
Data weryfikacji:   03.11.2015 11:23
Data ostatniej zmiany:   04.03.2022 14:30 Rejestr zmian
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Artur Śliwiński
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Artur Śliwiński
Autor ostatniej poprawki:   Artur Śliwiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Artur Śliwiński
Data wytworzenia informacji:  26.10.2015
Data wprowadzenia do BIP:  26.10.2015 12:00
Data weryfikacji:   26.10.2015 12:02
Data ostatniej zmiany:   04.03.2022 12:55 Rejestr zmian